Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod?

Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod

Zakon o trgovini je decidan i jasan, citiraću član 34. stav 8. Zakona o trgovini: “Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.)”, tako da, dokle god je na vašem proizvodu na jasan i uočljiv način istaknut mašinski čitljiva oznaka (QR ili bar kod) za vas nema problema.

Ali, sa druge strane, QR i Bar kod se veoma tehnički razlikuju, svaki od njih ima svoje prednosti i mane, pa na osnovu toga treba i izbarati pogodno rešenje za sebe.

Barcode ili bar kod je metod za pretstavljanje podatak i označavanje proizvoda nizom paralenih linija promenljive širine koje pretstavljaju brojeve u mašinski čitljivom obliku. Danas ih još nazivamo i linearnim ili jednodimenzinalni (1D) barkodovi. Barkodovi se mogu koristiti u trgovini, za praćenje predmeta i ljudi a imaju i široku upotrebu u zdravstveno-bolničkim sistemima (praćenje pacijenata, analiza i lekova).

QR kod je matrični ili dvodimenzionalni (2D) barkod koji pored brojeva može sadržati više podataka o proizvodu, uputiti na vašu lokaciju, broj telefona ili web prezentaciju, kreirati vaše elektronske vizit karte, pomoći sa slanjem e-maila ili povezivanjem na wi-fi mrežu. Tehnički QR kodovi su mnogo superiorniji u odnosu na bar kodove, ali i kao takvi bar kodovi u nekim slučajevima imaju prednost nad QR.

Prednosti Bar koda u odnosu na QR kod

Bar kodovi su kod nas u mnogome rasprostranjeniji u trgovini od QR koda pa kao takvi mnogo su pogodnija za rad sa kasama jer (bar koliko je nama trenutno poznato) na našem tržitu postoje fiskalne kase samo sa barkod čitačima.
Bez obzira na mogućnost trgovaca da sam kreira svoj set barkodova radi lakše identifikacije i praćenja svoje robe, postoje i serifikovane agencije koje vrše registraciju barkodova na nacinolnom i međunarodnom nivou. U koliko želite jedinstveni Barkod, obratite se isključivo ovlašćenim agencijama (npr. GS1) i dobićete jedinstveni bar kod koji pripada samo vama, tako da putem određenih web servisa i aplikacija vaši proizvodi mogu biti prepoznati kako u zemlji tako i u inostranstvu. Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica.
Sertifikacija Barkoda je preporučljiva u slučaju veoma velikih plasmana proizvoda kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Takođe, treba znati da sertifikacija nije besplatna.

Prednosti QR koda u odnosu na Bar kod

može sadržati set brojeva koje isključivo imaju značenje za trgovca, korisnik samo u slučaju da je bar kod sertifikovan može putem web servisa da vidi o kom se proizvodu i proizvđaču radi. QR kod je u mnogome više okrenut ka potrošaču, pa tako može pružiti podatke o nazivu proizvoda, proizvođaču, vrsti, sastavu, može usmeriti potrošača ka web stranici samog proizvoda ili uputiti direktno na broj telefona proizvođača itd.
Takođe, brzina očitavanja prilikom skeniranja QR koda je brža u odnosu na Bar kod.

Možda, trenutno i najbitnija prednost QR koda u odnosu na bar kod je ta što je QR kod BESPLATAN. Možete generisati isključivo svoj, jedinstveni, QR kod sa željenim setom podataka putem besplatnih aplikacija i web servisa (kao što je i ovaj naš).
Danas u sveta, QR kodovi se koriste za bezgotovinska plaćanja (ova mogućnost je uskoro moguća i kod nas), za kreiranje ličnih i putnih isprava, praćenje robe i ljudi, u marketinške svrhe, tako da prognozama stručnjaka u velikoj meri potiskuje Bar kod.

Odluka je isključivo na vama, ali mi verujemo da zahvaljući QR kodu, svi proizvođači i trgovci, bez većih troškova, mogu postaviti mašinski čitljivu oznaku na svoj proizvod i na taj način uspešno ispoštuju zakonsku normu.

Placanje telefonom putem skeniranja NBS IPS QR koda

Plaćanje telefonom putem skeniranja NBS IPS QR koda

Narodna banka Srbije je 27. februara 2020. godine omogućila instant plaćanje računa putem skeniranja QR koda mobilnim telefonom. Od sada imamo mogućnost da na svim prodajnim mestima, koje je trgovac obeležio oznakom IPS (Instant Plaćanje Srbija), robi ili uslugu platimo putem mobilne apliakcije naše banke, odabiro opcije IPS pokaži ili IPS skeniraj i skeniranjem predviđenog QR kod.

detaljnije
Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod

Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod?

Zakon o trgovini u član 34. stav 8 kaže: “Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.), tako da, dokle god je na vašem proizvodu na jasan i uočljiv način istaknut mašinski čitljiva oznaka (QR ili bar kod) za vas nema problema. Ali, sa druge strane, QR i Bar kod se veoma tehnički razlikuju, svaki od njih ima svoje prednosti i mane, pa na osnovu toga treba i izbarati pogodno rešenje za sebe.

detaljnije
QR code, barcode i Zakon o trgovini

QR code, barcode i Zakon o trgovini

31. januara 2020. godine odredba člana 34. stav 8. Zakona o trgovini počela sa primenom. Ova odredba propisuje da roba pored deklaracije mora mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.). Šta u parksi znači primena odredbe člana 34. stav 8. Zakona o trgovini? To znači da sva roba u maloprodaji pored do sada obavezne deklaracije mora biti označena i mašinski čitljivom oznakom (QR ili bar kod).

detaljnije